Andere klachtenorganisaties

Hieronder een overzicht van contactgegevens van andere klachtenorganisaties. Voor zaken die de ombudsman niet voor u kan behandelen, kunt u wellicht terecht bij deze instanties.
CIPO
Met vragen over integriteit binnen de NPO kunt u zich richten tot de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO). Deze commissie is door de door de Raad van Bestuur van de (stichting) NPO ingesteld om te stimuleren dat de landelijke publieke omroepen, en ook de stichting NPO zelf, de ‘Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep’ naleven. Ook houdt CIPO toezicht op de naleving daarvan en is de commissie meldpunt voor klokkenluiders binnen de omroep.

CvdM
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is een zelfstandig bestuursorgaan dat bij wet is aangesteld voor het houden van toezicht op naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Als zelfstandig bestuursorgaan staat het Commissariaat tussen politiek en media-instellingen. Het commissariaat houdt toezicht op de publieke televisie- en radio-omroepen in Nederland (landelijk, regionaal en lokaal), de in Nederland gevestigde commerciële zenders en mediadiensten op aanvraag. Ook houdt het sinds 2005 toezicht op de naleving van de Wet op de vaste boekenprijs. 


MiND
Ziet u discriminerende uitlatingen op internet dan kunt u terecht bij het Meldpunt Internet Disciminatie (MiND). Websites in Nederland kennen over het algemeen een degelijk moderatiebeleid. Toch blijven er altijd discriminerende uitingen verschijnen die kwetsend zijn voor groepen binnen de samenleving. Burgers kunnen dit melden. Het meldpunt is in 2013 opgericht op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 


Nationale Ombudsman
De Nationale ombudsman is er voor iedereen die een probleem heeft met de overheid. Denk aan het UWV, de Belastingdienst, de politie, de Sociale Verzekeringsbank, het CJIB en de meeste gemeenten. Zij behandelen ook klachten over particuliere instellingen die een overheidstaak uitoefenen, zoals de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).


Kijkwijzer (NICAM)
Vindt u dat een programma schadelijk is voor jongeren onder de zestien jaar, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van het NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media).


ONO
De Organization of News Ombudsmen (ONO) werd opgericht in 1980 en is een non-profitorganisatie met internationale leden. De ONO onderhoudt contacten met nieuwsombudsmannen wereldwijd en er wordt jaarlijks een  conferentie georganiseerd, in de stad van een van de leden. Dan wordt er gediscussieerd over nieuws praktijkzaken en een uitgebreid aantal onderwerpen die verband houden met het werk van de ombudsman.

What is the Organization of News Ombudsmen (ONO)?
Formed in 1980, ONO is a nonprofit corporation with an international membership of active and associate members. It maintains contact with news ombudsmen worldwide, and organizes annual conferences, held in a member’s city, for discussion of news practices and a wide range of issues connected with ombudsman work.


RvdJ
De Raad voor de Journalistiek (RvdJ) is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.